Sơn Tùng M-TP Hay nhất 2020

Nhạc Sơn Tùng Hay nhất 2019

Nhạc Sơn Tùng Hay nhất 2017

Nhạc Sơn Tùng tuyển chọn 2016

Nhạc Sơn Tùng hot nhất 2015

Nhạc Sơn Tùng hay nhất năm 2014

Nhạc Sơn Tùng nghe nhiều 2014